+45 43 63 63 00 amg@ammongas.dk

Ammoniak opkoncentrering og separering

Ammongas har specialiseret sig i udskilning og opkoncentrering af ammoniak fra vandige, luft og dampformige opløsninger. Disse opløsninger kan være renset og/eller afgasset gylle, spildevand, kondenseret ammoniak fra eksempelvis skrubning eller en helt anden ammoniakholdig opløsning.

Til dette formål benyttes dampstrippere. I en NH3-dampstripper udnyttes det faktum at ammoniak er flygtigt ved høj pH og temperatur. Da selve afdamningen af ammoniak sker ved væskeoverfladen er stripperkolonnen udstyret med fyldelegemer som sikrer en meget stor berøringsoverflade imellem ammoniakopløsningen og dampen. Dampen og ammoniakopløsningen passerer hinanden i modstrøm og derved rives ammoniakken ud af væsken. Vi er også i stand til at tilbyde processen som en vacumløsning der tillader varmekilder under 10 °C. Den fraseparerede ammoniak kan enten kondenseres som ammoniakvand eller nedfældes som ammoniumsulfat eller ammoniumnitrat.

Et eksempel på en rensegrad. Fra en 200.000 ppm (0,2%) ammoniak opløsning til en handelsvare på 25% NH3, under samtidig reduktion af ammoniakindholdet i den oprindelige væske til 50 ppm (0,00005%).

Med driftsomkostninger på 1-2 kr/kg ammoniak, er processerne velegnede til at eliminere særbidrag for industrispildevand eller blødgøre harmonikravene indenfor landbruget og kan samtidig være en god forretning, Ammonium-N koster ca. 7 kr/kg.

Ammoniak koster meget energi, både at producere og nedbryde. Så lad os vælge en proces, jævnfør nedenstående skema, der passer til netop din opgave.