+45 43 63 63 00 amg@ammongas.dk

Opgradering af biogas, CO2 Separation

AMMONGAS har til det danske marked udviklet et amin-baseret anlæg til fjernelse af CO2 mv. fra biogas.

Anlægget udmærker sig specielt ved at arbejde trykløst. Herved minimeres både anlægspris og strømforbrug. Anlægget er særdeles effektivt, og kan f. eks opgradere en gas med 37 % CO2 til 99% ren metan, uden noget tab af metan til atmosfæren (<0,1%). Anlægget egner sig herved til at opgradere Biogas til Naturgaskvalitet.

Som energikilde til processen behøves noget varme. Den behøver ikke at komme fra gas, men kan f. eks komme fra træpiller. I så fald medgår der piller for ca. 20 øre / m3 rå gas. Det meste af den tilførte varme kan i øvrigt genvindes i form af varmt vand ved 75°C eller højere. F. eks til fjernvarme/opvarmning af reaktorer.