+45 43 63 63 00 amg@ammongas.dk

Kulfiltre

Damp-regenererede kulfiltre tilbydes til genvinding af opløsningsmidler. Anlæggene tilbydes udført som coatede stålbeholdere i højste sikkerhedsklasse for fuldautomatisk, ubemandet funktion.

Typisk vil de genvundne stoffer være så rene, at de kan genbruges.

Kulfiltre beregnet for udskiftning af kullene når de er mættede, leveres både i rustfrit stål og som coatede trykbeholdere i høj sikkerhedsklasse, inclusive automatisk overvågning. Disse anlæg er velegnede til at fjerne skadelige dampe og lugtstoffer for eksempel svovlbrinte.