NH3 i Luft og damp

Vi fjerner ammoniak effektivt

Ammoniakfjernelse fra luft, damp og gasser

 

Hvad enten luftarten er under tryk eller vakuum, kold eller varm, kan vi tilbyde anlæg, der med stor effektivitet kan fjerne ammoniakken, ned til få ppm og omdanne denne til en koncentreret opløsning af et vandopløseligt salt (f.eks. ammoniumsulfat).

Eneste driftskemikalie er den til ammoniumsaltet nødvendige syre.

Er luften vandmættet, vil processen hverken påvirke dens temperatur eller tryk.

Foreligger der f.eks. en ammoniakholdig afdamp, vil fjernelse af ammoniakken kunne ske langt lettere fra afdampen end fra et evt. kondensat.