NH3 i Væsker

Vi fjerner ammoniak effektivt

Ammoniakfjernelse fra vandige væsker

 

Ammongas tilbyder fjernelse af ammoniak / ammonium fra vandige opløsninger ved en dampstripningsproces. Ved processen kan ammoniakken enten fås som en koncentreret opløsning af et ammoniumsalt eller som koncentreret ammoniakvand.  

Processen egner sig bedst til høje koncentrationer (flere tusind ppm), der ved processen kan reduceres til 1-200 ppm.