+45 43 63 63 00 amg@ammongas.dk

Om Ammongas

Ammongas A/S er en ingeniørvirksomhed som tilbyder miljøanlæg for biogasopgradering, luft/gasrensning, lugtfjernelse og ammoniak separation samt opkoncentrering m.v. Ved specielle renseopgaver yder vi gerne konsulentbistand. 

Historie og Baggrund

Med baggrund i et job som udviklingsingeniør i ABBs daværende luftrensedivision, udtog Anker Jacobsen i 1982 patent på et stripper-absorber koncept til genvinding af benzin fra de dampe, der fremkommer, når man laster en tankbil.

Efter en international succes med bl.a. 25 anlæg i Sverige og et anlæg til 10.000 m3/h på den Norske Stureterminal, startede Anker Jacobsen 20 år senere Ammongas A/S , med det formål, at udnytte den erhvervede erfaring omkring stripper-absorber teknologien til genvinding af ammoniak fra forurenet luft og vand, samt CO2 fra biogas.

Denne CO2 udskilning, ”biogasopgradering”, har i øvrigt vist sig at kombinere markedets højeste effektivitet og tilhørende minimale  metantab, med et meget lille el-forbrug.

Ammongas har tillige videreudviklet de erhvervede kompetencer indenfor luftrensning og genvinding af opløsningsmidler, bl. a. baseret på Knud Væde Hansens lic. studier om nedbrydning af svovlbrinte og andre lugtstoffer i forurenet luft.