+45 43 63 63 00 amg@ammongas.dk

Skrubbere

Med en ny teknik kan AMMONGAS tilbyde højeffektive kemiske skrubberanlæg til alle typer af luftrensning. Skrubberne er udført i en meget robust og holdbar kunststofkonstruktion, til en brøkdel af tidligere priser. Skrubberne kan også udføres i rustfast stål. Anlæggene skræddersyes efter behov, og fremstår som komplette enheder. Afhængig af renseopgaven fremstilles skrubberanlæggene som enkeltskrubbere eller i flere trin. Anlæggene er udstyret med effektive fyldelegemer, som skaber en stor kontaktflade imellem luft og den cirkulerende væske. Væsken cirkuleres med effektive og energirigtige cirkulationspumper. Processen måles kontinuerligt og styres via pH og redox regulering af tilhørende kemikaliedoseringspumper. Denne dosering sikrer at kun den fornødne kemikaliemængde forbruges. Afløb fra skrubbere er typisk neutrale salte som uden videre kan udledes.

Specielt til lugtfjernelse producerer Ammongas et 3-trins skrubberanlæg. Hvert enkelt trin er dedikeret til fjernelse af henholdsvis basiske lugtstoffer, som f.eks ammoniak og aminer. Fjernelse af sure lugtstoffer, eksempelvis eddikesyre, valeriansyre og smørsyre. Og til sidst fjernelse af svovlbrinte og merkaptaner.

Skrubbere er traditionelt set den foretrukne løsning for rensning af ventilationsluft forurenet med syrer og baser for eksempel svovlbrinte og ammoniak. De kan imidlertid også være effektive overfor støv og mange typer lugtstoffer fra eksempelvis biogas- og renseanlæg. Tillige er skrubbere meget effektive som kondensatorer, og kan også anvendes til biologisk luftrensning.